שאלה אחת אבל אני מחפש תשובה אחת ולא כמה,האופציות הם:
א.מחיקה עמודים במסך של תוכנות היא לחיצה כפולה על עמוד.
ב.מחיקה עמודים במסך של תוכנות היא לחיצה ממושכת על עמוד.
ג.עברה תוכנות מעמוד אחת לשני...