אז מה אם dead trigger כבד? זה לא משנה... תתקין ותשחק...