אחלה סיקורים אתה עושה (:
לאש נותר להשיג עוד שלושה סמלים נכון?