האנדום אפשר להשיג רק אחרי הליגה, הוא יכול ללכוד סניזל בקריסטל במקום או באמת להשתמש בפראליגטר כמו שאני בד"כ עושה (שאגב לא צריך רבייה בשביל זה)
קוואגסייר לא יעזור לו אם הוא משתמש בפראליגאטר, שלא נדבר...