בנוגע לזמן - Options > Real Time Clock

בנוגע לעיר מהגוני - יש למעלה את אגם הזעם. אם כבר היית שם אתה תצטרך לעשות את מכון הקרח. כשתצא - ייתקשר אליך הפרופסור ויודיע לך שיש מהומה בעיר גולדנרוד....